biuro@griltex.pl Facebook LinkedIn

Trwałość geotekstyliów w przeciętnych warunkach jest bardzo duża, wystarczająca do potrzeb budownictwa drogowego.
Znaczenie czynnika trwałości zależy od rodzaju zastosowania. Mniej istotne jest przy zastosowaniach krótkoterminowych, np. jako:

  • warstwy rozdzielcze pod układanym gruntem nasypowym, traktowane jako wspomaganie technologiczne, potrzebne głównie w momencie wbudowania,
  • zbrojenie nasypów na słabym podłożu, którego nośność w wyniku konsolidacji gruntu wzrasta z czasem na tyle, że może samo przejąć obciążenie,

Zasadnicze znaczenie ma trwałość w przypadku zastosowań długoterminowych w odniesieniu do:

  • wytrzymałości i odkształcalności – zbrojenia masywów gruntowych (konstrukcji oporowych, stromych skarp, nasypów na palach), których bezpieczeństwo powinno zostać zapewnione przez wytrzymałość geotekstyliów, a także wzmacniania podłoża nawierzchni,
  • wodoprzepuszczalności filtrów w systemach odwadniających.

O trwałości decydują odporność na działanie czynników klimatycznych (atmosferycznych) oraz na wpływy chemiczne i biologiczne. Ogólnie wyroby należy chronić przed dłuższym działaniem światła. Wyroby są zazwyczaj stabilizowane na działanie promieni UV dodatkami np. sadzy, dzęiki czemu mogą być odporne na nawet długotrwałą ekspozycję. Zalecane jest jednak szybkie wbudowanie geotekstyliów i przykrycie ich gruntem. Jeżli geotekstylia nie są przykrywane gruntem w dniu wbudowania, to powinny być poddane badaniu na przyśpieszone starzenie w warunkach atmosferycznych wg EN 12224. Odporność na czynniki klimatyczne określa się, badając wytrzymałość materiału w specjalnym urządzeniu, poddając go działaniu promieni UV o znormalizowanym natężeniu energii naświetlania, z okresowym zraszaniem.