biuro@griltex.pl Facebook LinkedIn

Dowodem naszych kompetencji są wymagające projekty realizowane w kraju i za granicą.

Odpowiednio wykonane uszczelnienia to także wyraz troski o środowisko naturalne.

Ma bowiem na celu odseparowanie od gruntu potencjalnie niebezpiecznych cieczy bądź materiałów. Dział Uszczelnień podczas swojej pracy dba o to, by nie dopuścić do zanieczyszczania wód bądź skażenia terenu.

Ochrona środowiska i budownictwo infrastrukturalne

Inżynieria środowiska

Budownictwo infrastrukturalne

Rolnictwo

Sport i rekreacja

Budownictwo kubaturowe

Mieszkaniowe

Przemysłowe