biuro@griltex.pl Facebook LinkedIn

Griltex Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt. „Wdrożenie przez Griltex Polska Sp. z o.o. innowacyjnej technologii wytwarzania folii moletowanej do izolacji poziomej murów w budownictwie tradycyjnym i szkieletowym” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.
Cel projektu: Uruchomienie wytwarzania rezultatów projektu, tzn. znacząco ulepszonej folii moletowanej dwustronnie do izolacji poziomej murów w budownictwie tradycyjnym i szkieletowym, dzięki wdrożeniu własnej, nowej technologii.
Zakres inwestycji obejmuje budowę hali produkcyjnej oraz zakup linii do produkcji folii LDPE moletowanej dwustronnie.Wartość projektu: 7 200 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 3 240 000,00 PLN