biuro@griltex.pl Facebook LinkedIn

SEPARACJA

Zapobieganie mieszaniu się sąsiadujących gruntów lub kruszyw (bez utrudniania przepływu wody).

Znajdują tu zastosowanie: geowłókniny igłowane, przeszywane, klejone termicznie i chemicznie, geotkaniny, gęste geosiatki bezwęzełkowe, czasami cienkie geomembrany.

ZBROJENIE

Wykorzystanie właściwości geotekstyliów przy rozciąganiu (wytrzymałości, sztywności) do poprawienia właściwości mechanicznych warstwy gruntu.

Znajdują tu zastosowanie: georuszty, geosiatki bezwęzełkowe, geokompozyty przepuszczalne, geowłókniny igłowane i przeszywane o powiekszonej wytrzymałości, geotkaniny.

DRANAŻ

Zbieranie wód opadowych, gruntowych i innych cieczy oraz gazów, przy umożliwianiu ich przepływu w płaszczyźnie wyrobu geotekstylnego (np. maty drenującej z ażurowym plastykowym rdzeniem ułatwiajcym przepływ wody, osłoniętym z jednej lub z obu stron filtrem z włókniny albo filtrem z włókniny po jednej stronie, a foli uszczelniającej po drugiej, służą do odprowadzania wody np. z zasypki za ścianami oporowymi).

Znajdują tu zastosowanie: geodreny, grube geowłókniny igłowane i przeszywane, geokompozyty przepuszczalne.

FILTROWANIE

Zatrzymywanie gruntu i innych cząstek poddanych ciśnieniu spływowemu na kontakcie z gruntem, przy zachowaniu przepływu cieczy (filtr odwrotny).

Znajdują tu zastosowanie: geowłókniny igłowane, przeszywane, klejone termicznie i chemicznie, geotkaniny.

IZOLACJA (uszczelnienie)

Znajdują tu zastosowanie: geomembrany jednowarstwowe i wielowarstwowe (w tym wzmocnione), bentomaty, geomembrany, geomembrany bentonitowe.

OCHRONA

Ograniczanie lub zapobieganie za pomocą wyrobu geotekstylnego miejscowym uszkodzeniom systemu geotechnicznego np. erozji powierzchni gruntu, przebiciu geomembran, przewodów rurowych lub instalacji.

Znajdują tu zastosowanie: geowłókniny igłowane, przeszywane, klejone termicznie i chemicznie, geotkaniny.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWEROZYJNE

Znajdują tu zastosowanie: geosiatki komórkowe, geomaty, gęste geosiatki bezwęzełkowe, geowłókniny igłowane i przeszywane, geotkaniny, geokompozyty przepuszczalne.

BARIERY