Skip to main content
biuro@griltex.pl https://www.facebook.com/Griltex https://www.linkedin.com/company/griltex-polska-sp-z-o-o?originalSubdomain=pl

SEPARACJA

geowłókniny igłowane, przeszywane, klejone termicznie i chemicznie, geotkaniny, gęste geosiatki bezwęzełkowe, czasami cienkie geomembrany.

FILTRACJA

geowłókniny igłowane, przeszywane, klejone termicznie i chemicznie, geotkaniny.

DRANAŻ

geodreny, grube geowłókniny igłowane i przeszywane, geokompozyty przepuszczalne.

WZMOCNIENIE (zbrojenie)

georuszty, geosiatki bezwęzełkowe, geokompozyty przepuszczalne, geowłókniny igłowane i przeszywane o powiekszonej wytrzymałości, geotkaniny.

POWIERZCHNIOWE ZABEZPIECZENIE PRZECIWEROZYJNE

geosiatki komórkowe, geomaty, gęste geosiatki bezwęzełkowe, geowłókniny igłowane i przeszywane, geotkaniny, geokompozyty przepuszczalne.

IZOLACJA (uszczelnienie)

geomembrany jednowarstwowe i wielowarstwowe (w tym wzmocnione), bentomaty, geomembrany, geomembrany bentonitowe.

OCHRONA

geowłókniny igłowane, przeszywane, klejone termicznie i chemicznie, geotkaniny.