Skip to main content
biuro@griltex.pl https://www.facebook.com/Griltex https://www.linkedin.com/company/griltex-polska-sp-z-o-o?originalSubdomain=pl

Przedstawiamy podstawowe informacje na temat geosyntetyków ze względu na kryteria struktur, parametrów fizycznych, surowców wykonania oraz cech branych pod uwagę przy ich zastosowaniu.

GEOSYNTETYKI – RODZAJE STRUKTUR

 • Geotkaniny,
 • Geowłókniny,
 • Geodzianiny,
 • Georuszty,
 • Geosiatki,
 • Geokomórki
 • Geomaty,
 • Geomembrany,
 • Geokompozyty,
 • inne.

PARAMETRY I DANE GEOSYNTETYKÓW

 • Rodzaj surowca geosyntetyku,
 • Rodzaj struktury (włóknina, tkanina, siatka, ruszt, geokompozyt),
 • Masę powierzchniową (gramaturę),
 • Grubość przy różnych obciążeniach,
 • Wytrzymałość doraźną na rozciąganie (wzdłuż i w poprzek pasma),
 • Wydłużenie przy zerwaniu,
 • Wytrzymałość na przebicie (metoda CBR lub metoda oporu penetracji stożka).

GŁÓWNYMI SUROWCAMI DO WYROBU GEOTEKSTYLIÓW SĄ:

 • Polipropylen PP,
 • Poliester PES, PET,
 • Polietylen wysokiej gęstości PEHD,

Surowcem stosowanym w mniejszym zakresie polichlorek winylu PCV, poliamidy PA i inne, a także specjalne tworzywa o dużej sztywności na rozciąganie, małym pełzaniu i dobrej odporności chemicznej, jak poliwinyloalkohol PVA i aramid. Jako powłoki osłaniające stosuje się polichlorek winylu PVC, polietylen PE, żywice akrylowe i bitumy. Do wyrobu geotekstyliów degradowalnych (biomat lub biowłóknin) używane są materiały roślinne: len, bawełna, juta, włókno kokosowe i inne.

WYMAGANIA W ZASTOSOWANIU GEOSYNTETYKÓW

 • Wytrzymałość na obciążenia mechaniczne,,
 • Odporność na zmienne zawilgocenie,
 • Odporność na przemarzanie,
 • Odporność na agresywność chemiczną gruntów,
 • Trwałość właściwości mechanicznych,
 • Trwałość właściwości hydraulicznych,
 • Elastyczność,
 • Odporność na pleśnie,
 • Odporność na grzyby,
 • Odporność na mikroorganizmy,
 • Nietoksyczność dla środowiska naturalnego,
 • Nieszkodliwość dla wody pitnej,
 • Odporność na promieniowanie UV,
 • Odporność na starzenie,
 • Odporność na działanie wody,
 • Odporność na działanie podwyższonej temperatury,
 • Odporność na działanie niskiej temperatury,
 • Odporność na zamulenie cząstkami gruntu,
 • Odporność na przenikanie cząstek gruntu,
 • Wodoprzepuszczalność.