Skip to main content
biuro@griltex.pl https://www.facebook.com/Griltex https://www.linkedin.com/company/griltex-polska-sp-z-o-o?originalSubdomain=pl

GEOTEKSTYLIA

 • Geotkaniny – wytwarzane przez przeplatanie dwóch lub więcej układów przędz, włókien, filamentów, taśm lub innych elementów,
 • Geowłokniny – wytwarzane w postaci runa włókien o uporządkowanej lub przypadkowej orientacji, połączonych siłami tarcia i/lub kohezji i/lub adhezji (włókniny igłowane, przeszywane, łączone termicznie, chemicznie itp.),
 • Geodzianiny – wytwarzane przez przeplatanie pętli jednej lub więcej przędz, włókien, filamentów lub innych elementów,
 • Geosiatki tkane

GEOTEKSTYLNE WYROBY POKREWNE

przepuszczalne polimerowe materiały konstrukcyjne, które mogą mieć postać arkusza lub taśmy, jest to też grupa bardzo różnorodnych wyrobów, trudnych do ogólnego zdefiniowania, do których stosuje się metody wytwarzania, kontroli i badań, typowe dla wyrobów geotekstylnych. Do wyrobów pokrewnych należą tzw. geosiatki komórkowe – wyroby o otwartej strukturze z połączonych taśm, tworzących “komórki” czworo lub sześciokątne (“plaster miodu”), wypełniane po ułożeniu zasypką (gruntem lub kruszywem)

 • Geosiatki (Georuszty) – płaskie struktury zawierające regularną, otwartą siatkę wewnętrznie połączonych elementów wytrzymałych na rozciąganie; georuszty są wytwarzane także technikami innymi niż tkackie: ciągnione na gorąco, układane i sklejane, zgrzewane,
 • Georuszty drenażowe,
 • Geosyntetyki komórkowe,
 • Geotaśmy

BARIERY GEOSYNTETYCZNE

 • Geosyntetyczne bariery polimeryczne,
 • Geosyntetyczne bariery iłowe,
 • Geosyntetyczne bariery bitumiczne

GEOKOMPOZYTY 

materiały złożone, mające w swym składzie co najmniej jeden wyrób geotekstylny lub pokrewny, grupa ta obejmuje bardzo zróżnicowane wyroby, połączone z różnymi materiałami polimerowymi, mineralnymi lub innymi (np. metalowymi); geokompozyty stosowane w budowlach ziemnych są złożone z materiałów geotekstylnych (np. geosiatka lub georuszt zespolony z włókniną), a także dodatków mineralnych